За нас

Ние сме силни, независими, успешни професионалисти!

В Сдружение „Дамски форум” членуват 125 дами, които заемат високи ръководни позиции или развиват успешно собствен бизнес.
Целта им е да споделят натрупания опит, да обменят идеи и да работят в посока развиване на обществото и позицията на жената в него.
Те знаят, че пътят, който са изминали, не е лесен и имат желание да помагат на младите надежди на България с амбиции и стремежи, да постигнат успехи и високо професионално ниво.
Сдружението е създадено в края на декември 2009 и официално е вписано в Търговския регистър през януари 2010 г.

Основните цели на Сдружение „Дамски Форум” са:

Да създава условия за професионална реализация и всестранно усъвършенстване на жените, занимаващи се с бизнес.

Да развива и защитава интересите на членовете си в съответствие със законите и неговия устав.

Да организира дискусии, форуми, кръгли маси и събития в подкрепа на целите на Сдружението, включително и международни мероприятия.

Да работи за утвърждаване на жената, като фактор в изграждането на гражданското общество, явяващо се гарант за демокрацията

Да осигурява сътрудничество с други неправителствени и държавни органи и организации за подпомагане изявите на членовете си.

Управителен съвет:

Диана Митева

Председател на Сдружение Дамски Форум

Катя Димитрова

Управляващ партньор INTERPARTNERS Group

Радослава Масларска,

Председател на СД, ЕЛАНА Трейдинг
Член на СД, Българска фондова борса

Цветелина Дучева

CEO, Детска дентална клиника Dr. Cvety

Диана Пазаитова

Диана Пазаитова, Управител, FAMA Consulting

Анна Захариева

Изпълнителен директор, FairPlay International

Ирена Комитова

Управляващ партньор, Creative Solutions

Ани Шакарян

Маркетинг мениджър, БЕША-Б ЕООД
oфициален представител на Rolex за България

Светлана Ганева

Управляващ съдружник,
Адвокатско дружество "Арсов, Начев и Ганева"

Контролен съвет:

Маргарита Петрова-Кариди

Управляващ партньор, Business & Financial Lab Mar & Ko

Анна Бонева

Изпълнителен директор и член на УС , Токуда Банк

Маргарита Голева

Управител, KPMG Bulgaria

Сдружението постига целите си чрез:

* Създаване на условия за делови, културни и социални контакти между членовете на клуба, както и между тях и други физически и юридически лица.

* Организация на срещи, редовни събития, дискусии и семинари.

* Взаимодействия с органите на местното и държавно управление, установяване на връзка със сродни и чуждестранни организации и органи на международни организации.

* Съдействие за установяване на възможности за участие на жените в стопанския и културен живот под формата на различни изяви /концерти, спектакли, изложби, бизнес срещи и др./.

* Стимулация на равноправното гражданско участие на жените в общество.

* Организация на разрешени от закона дейности за реализиране на приходи с цел осъществяване на целите, задачите и дейността на сдружението.

* Разработване и популяризация на собствени инициативи, свързани с идеите и целите си, участия в благотворителни инициативи. Ангажираност на личностния и професионален потенциал на членовете в полза на обществото.