За нас

Ние сме силни, независими, успешни професионалисти!

В Сдружение „Дамски форум” членуват 111 дами, които заемат високи ръководни позиции или развиват успешно собствен бизнес.
Целта им е да споделят натрупания опит, да обменят идеи и да работят в посока развиване на обществото и позицията на жената в него.
Те знаят, че пътят, който са изминали, не е лесен и имат желание да помагат на младите надежди на България с амбиции и стремежи, да постигнат успехи и високо професионално ниво.
Сдружението е създадено в края на декември 2009 и официално е вписано в Търговския регистър през януари 2010 г.

Основните цели на Сдружение „Дамски Форум” са:

Да създава условия за професионална реализация и всестранно усъвършенстване на жените, занимаващи се с бизнес.

Да развива и защитава интересите на членовете си в съответствие със законите и неговия устав.

Да организира дискусии, форуми, кръгли маси и събития в подкрепа на целите на Сдружението, включително и международни мероприятия.

Да работи за утвърждаване на жената, като фактор в изграждането на гражданското общество, явяващо се гарант за демокрацията

Да осигурява сътрудничество с други неправителствени и държавни органи и организации за подпомагане изявите на членовете си.

Управителен съвет:

Таня Косева-Бошова

Председател на Сдружение „Дамски Форум”. Управляващ партньор на Park Lane Development Jsc.

Жанет Захариева

Директор Телекомуникации „Виваком“

Детелина Смилкова

Вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)

Весела Илиева

Изпълнителен директор на Unique Estates - Специализирана консултантска компания за отдаване и продажба на имоти.

Диана Митева

Член на УС и Изпълнителен директор на Банка ДСК

Петя Мургова

Управляващ партньор на адвокатска кантора Murgova & Partners

Олга Сандова

Изпълнителен директор на Автомотор Корпорация АД

Ани Шакарян

Маркетинг мениджър на БЕША-Б ЕООД - официален представител на Rolex за България

Анна Колева

Директор за Европа, Exo Works

Контролен съвет:

Маргарита Петрова-Кариди

Доротея Николова

Член на УС и Изпълнителен директор на Банка ДСК

Диана Николаева

Управляващ съдружник в Ernst & Young Bulgaria

Сдружението постига целите си чрез:

* Създаване на условия за делови, културни и социални контакти между членовете на клуба, както и между тях и други физически и юридически лица.

* Организация на срещи, редовни събития, дискусии и семинари.

* Взаимодействия с органите на местното и държавно управление, установяване на връзка със сродни и чуждестранни организации и органи на международни организации.

* Съдействие за установяване на възможности за участие на жените в стопанския и културен живот под формата на различни изяви /концерти, спектакли, изложби, бизнес срещи и др./.

* Стимулация на равноправното гражданско участие на жените в общество.

* Организация на разрешени от закона дейности за реализиране на приходи с цел осъществяване на целите, задачите и дейността на сдружението.

* Разработване и популяризация на собствени инициативи, свързани с идеите и целите си, участия в благотворителни инициативи. Ангажираност на личностния и професионален потенциал на членовете в полза на обществото.