За нас

Ние сме силни, независими, успешни професионалисти!

В Сдружение „Дамски форум” членуват 115 дами, които заемат високи ръководни позиции или развиват успешно собствен бизнес.
Целта им е да споделят натрупания опит, да обменят идеи и да работят в посока развиване на обществото и позицията на жената в него.
Те знаят, че пътят, който са изминали, не е лесен и имат желание да помагат на младите надежди на България с амбиции и стремежи, да постигнат успехи и високо професионално ниво.
Сдружението е създадено в края на декември 2009 и официално е вписано в Търговския регистър през януари 2010 г.

Основните цели на Сдружение „Дамски Форум” са:

Да създава условия за професионална реализация и всестранно усъвършенстване на жените, занимаващи се с бизнес.

Да развива и защитава интересите на членовете си в съответствие със законите и неговия устав.

Да организира дискусии, форуми, кръгли маси и събития в подкрепа на целите на Сдружението, включително и международни мероприятия.

Да работи за утвърждаване на жената, като фактор в изграждането на гражданското общество, явяващо се гарант за демокрацията

Да осигурява сътрудничество с други неправителствени и държавни органи и организации за подпомагане изявите на членовете си.

Управителен съвет:

Жанет Захариева

Председател на Сдружение Дамски Форум. Главен съветник на УС Vivacom

Катя Димитрова

Управляващ партньор INTERPARTNERS Group

Детелина Смилкова

Оперативен директор на МБАЛ Скин Системс

Цветелина Дучева

CEO, Дентална клиника Петър Дучев

Диана Митева

Член на УС и Изпълнителен директор на Банка ДСК

Анна Захариева

Изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл

Ирена Комитова

Управляващ партньор, Creative Solutions

Ани Шакарян

Маркетинг мениджър на БЕША-Б ЕООД - официален представител на Rolex за България

Анна Колева

Директор за Европа, Exo Works

Контролен съвет:

Маргарита Петрова-Кариди

Доротея Николова

Член на УС и Изпълнителен директор на Банка ДСК

Диана Николаева

Управляващ съдружник в Ernst & Young Bulgaria

Сдружението постига целите си чрез:

* Създаване на условия за делови, културни и социални контакти между членовете на клуба, както и между тях и други физически и юридически лица.

* Организация на срещи, редовни събития, дискусии и семинари.

* Взаимодействия с органите на местното и държавно управление, установяване на връзка със сродни и чуждестранни организации и органи на международни организации.

* Съдействие за установяване на възможности за участие на жените в стопанския и културен живот под формата на различни изяви /концерти, спектакли, изложби, бизнес срещи и др./.

* Стимулация на равноправното гражданско участие на жените в общество.

* Организация на разрешени от закона дейности за реализиране на приходи с цел осъществяване на целите, задачите и дейността на сдружението.

* Разработване и популяризация на собствени инициативи, свързани с идеите и целите си, участия в благотворителни инициативи. Ангажираност на личностния и професионален потенциал на членовете в полза на обществото.