Дамски Форум подписа меморандум за сътрудничество с Министерство на труда и социалната политика

Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова подписа меморандуми за сътрудничество със Сдружение „Дамски форум“ и със Съвета на жените в бизнеса в България в областта на равнопоставеността на жените и мъжете. Основната им цел е чрез съвместни инициативи да се насърчава професионалното развитие на жените в корпоративния, малкия и средния бизнес и предприемачеството сред тях.

Сътрудничеството със Сдружение Дамски форум (СДФ) и Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) си поставя за цел да насърчим професионалното развитие на жените в корпоративния, малкия и средния бизнес, както и да насърчим участието на жените във взимането на решения“-заяви министър Шалапатова.

Подписването на меморандумите е сред приоритетите на правителството, отразени в програмата за управление в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, посочи още министърът.

По думите на министъра е важно също така успешните примери на жените предприемачи да се популяризират, “за да могат и да вдъхновяват”. Сътрудничеството между Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и гражданския сектор ще даде видимост на инициативите на активните жени, които допринасят за икономическия просперитет на страната “и променят човешки съдби със социалните каузи, на които са силно

„В лицето на министър Шалапатова и МТСП виждаме желанието на българското правителство да чуе гласа на гражданското общество и да работим съвместно по каузи, които ще допринесат не само за равнопоставеност в обществото, но и за увеличаване и подобряване на бизнес средата по балансиран начин“, каза председателят на Сдружение „Дамски форум“ Диана Митева.