29.06.2021 – Нови Председател членове на УС на Дамски Форум

На 29.06.2021 се проведе Общото събрание на сдружение “Дамски Форум”.

Поради изтичането на максимално позволените от устава 3 последователни мандата – от УС се оттеглиха г-жа Таня Косева-Бошова, г-жа Олга Сандова, адв. Петя Мургова и г-жа Весела Илиева.

Благодарим им за а неизчерпаемата енергия и съпричастност с ценностите и каузите ни и за личната отдаденост, които посветиха на Дамски Форум през своите три мандата в управителния съвет организацията.

Общото събрание избра 4ма нови членове на УС – г-жа Анна Захариева, г-жа Ирена Комитова, г-жа Катя Димитрова и г-жа Цветелина Дучева и преизбра за следващ мандат г-жа Жанет Захариева, г-жа Диана Митева, г-жа Анна Колева, г-жа Детелина Смилкова и г-жа Ани Шакарян-Маринова.

За членове на КС бяха преизбрани г-жа Диана Николаева-Митровска, г-жа Доротея Николова и г-жа Маргарита Кариди.

На своето първо заседание новият УС избра за председател на сдружението г-жа Жанет Захариева.

Пожелаваме на всички дами в новите УС и КС на Дамски Форум много здраве, успехи и вдъхновение. Уверени сме, че техните идеи, мотивация и ангажираност ще са двигател за бъдещите успехи на сдружението.