09.04.2020 – Урбинар: “Преосмисляне на стратегията във време на несигурност и планиране на сценарии занапред”

На 9 април 2020,  по време на уебинара “Преосмисляне на стратегията във време на несигурност и планиране на сценарии занапред”, с г-жа Диана Николаева, съдружник и ръководител на отдел „Финансови консултации и сделки“ в EY Bulgaria поговорихме :

  • Как да съхраним бизнеса в краткосрочен план
  • Какви са начините за стабилизиране на ликвидността
  • Възможните сценарии напред и управление на кризата на микро ниво

Неочакваната поява на COVID-19 преобърна много организации по света. Разпространението на заразата еволюира с такива темпове, които правят планирането в извънредната ситуация изключително сложно за бизнеса. Но както правителствата, така и лидерите на компаниите не могат да си позволят да бъдат напълно реактивни, а трябва да планират активно сценариите напред.

В презентацията си Диана Николаева от EY разказа за стратегиите и мерките, които можем да предприемем за съхраняване на бизнеса в краткосрочен план, за нуждата от преосмисляне на бюджетите и стабилизирането на ликвидността.