03.04.2020 – Уебинар: Предизвикателства и възможности за бизнеса в условията на обявеното извънредно положение

На 3 април 2020, с безценната помощ адв. Петя Мурова и нейните колеги от  адвокатска кантора “Мургова и партньори” беше проведен  уебинар на тема: Предизвикателства и възможности за бизнеса в условията на обявеното извънредно положение. Колко мъдро се творят закони по време на криза?

Програмата включи преглед и анализ на приложимата нормативна уредба:

  1. Общ преглед на мерките по Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. – кратък преглед на всички сфери и отношения, които Закона засяга.
  2. Подкрепа за бизнеса в условията на извънредното положение – преглед на окончателния текст на ПМС и предвидените с него мерки.
  3. Възможности за реорганизация на работния процес в условията на извънредното положение – отпуски, съкращение или затваряне на предприятие.
  4. COVID – 19 и извънредното положение като непреодолима сила по смисъла на Търговския закон – ограниченията по заповедта на МЗ, които от своя страна водят до невъзможност за изпълнение на редица договори – форс мажор в светлината на тази невъзможност за изпълнение.
  5. Срокове – кои действия можем да извършваме, кои спираме да извършваме по време на извънредното положение.