18 Октомври – Обяд с доц. Мария Спасова

На 18 октомври беше проведен обяд с доц. Мария Спасова – един от най-изтъкнатите и обещаващи млади химици в България.

Тя е отличена от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) за приноса си в областта на приложната химия, като и отредено мястото на химическия елемент антимон (Sb) – номер 51 в Менделеевата таблица . Дисертацията, с която става доцент, е обявена за един от шестте най-добри научни трудове по приложна химия в света, в годината когато излиза.

Доц. Спасова разказа за своите постижения и разработките, върху които работи в момента, между които апарат за нано-влакна, които се използват в областта на съвременната в медицина, включително и за лечение на рак, създаването на непромокаеми, самопочистващи се тъкани и създаването на полимери от отпадни продукти от зърнени култури, промишлеността и дърводобива.